Mjeku i kompanisë është një pozicion me kohë të pjesshme dhe kujdeset për çështjet të ndryshme të lidhura me shëndetin dhe mirëqënien e stafit. Ai siguron ndihmën e nevojshme për stafin dhe kontrollon vazhdimisht ambientet e punës së kompanisë nëse janë në përputhje me kërkesat e ligjit. Mjeku është përgjëgjës për evidentimin e situatës shëndetësore të stafit, gjithashtu është përgjegjëse për dosjet mjeksore të punëmarrsit dhe për këshillimin e vazhdueshem mbi çështje të ndryshme lidhur me shëndetin dhe sigurinë në punë.

Klient name

Logo

Share

Me kënaqësi i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja në kohë rekord për Shqipërinë, brenda 30 minutash.